Siyaset Meydanı!

Soru: Siyaset nerde yapılır?

Cevap: Siyasetgâhda!

Ama hangi “siyaset”?

“Günlük dilde kullanılma sıklığı yük­sek kelimelerin başında siyaset gelir” desek hata etmiş olmayız. Zaman za­man Latincesi tercih edilip “politika” dense de, siyaset hâlâ dilimizden düş­meyen kelimelerden. Siyasete olum­suz anlamlar yüklemek yaygındır, fa­kat politika kelimesi ekseriya daha olumsuz mânada kullanılır.

Devamı Derin Tarih Haziran Sayısında… 

Benzer konular