Türkiye’de Modern Doğum Hekimliğinin Kurucusu Doktor Besim Ömer Paşa

Memleketimizde modern kadın doğum kliniğinin kuruluşuna katkısı dolayısıyla saygı ile andığımız Doktor Besim Ömer Paşa (Akalın), yalnız hekim olarak değil, yazar, idareci, fikir adamı ve cemiyet insanı kimliğiyle de büyük hizmetlerde bulunmuştur. 1863 (1273) yılında İstanbul’da dünyaya gelir; bahası Nardalı Ömer Şevki Paşa’dır. Ailesinin yakın ilişkileri olan Kosova’da bir süre Rüştiyede okuduktan sonra, Gülhane Askerî Rüştiyesi’ni bitirir, sonra Kuleli Askerî Tıbbiye İdadisi’ne devam eder ve bugünkü liselerin dengi olan bu okulu 1879 yılında bitirerek Askerî Tıbbiye’ye girer. Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane 1877-1903 yılları arası Demirkapı’dadır; genç Besim Ömer mektepten 25 Mayıs 1301 (1884/1885) tarihinde yüzbaşı rütbesi ile diploma alır. Kısa bir süre Haydarpaşa’daki askerî tatbikat hastanesinde çalıştıktan sonra kendi isteği ile gittiği Yunan sınırında Serfice’de askerî hekim olarak görev yaparken tifoya yakalanarak İstanbul’a döner. 1885 yılında Mekteb-i Tıbbiye’de Fenn-i Kıbale (doğum bilgisi) dersleri muallim muavinliği için açılan sınavı kazanarak Tıbbiye’de eğitim hayatına başlar.

Devamı Derin Tarih Ocak Sayısında… 

Benzer konular