Yahudilik’teki Zerdüştlük İzleri

Yahudilik olarak bilinen din, asıl itibariyle Babil Sürgünü sonrasında Pers hâkimiyeti dönemindeki kültürel ve dinî etkileşim sonucu ortaya çıkmıştır. Ahirzamana ilişkin inançlar dahil olmak üzere “kurtarıcı Mesih” inancı, Aramicenin din ve kültür dili olarak kabulü, meleklere dair inançların teşekkülü, yazılı Tevrat metninin yanında ondan daha güçlü bir otoriteye sahip olan Talmud külliyatının tesisi Perslerin yönetimi esnasında Babil’de gerçekleşmiştir. Kısacası, bugün Yahudilik diye adlandırdığımız din, Pers krallarının siyasî desteği ile formüle edilmiş olup pek çok tasarım ve kavramı Zerdüştlük’ten temellük etmiştir.

Benzer konular