Mustafa Alican: “Cengizhan Türk değildi”

  1. yüzyıldan sonra Moğolların belirleyici unsur olduğunu öne sürüyor­sunuz. Cengiz Han özelinde bu yükseliş ve yayılmayı hızlandıran un­surlar nelerdi?

Cengiz Han’dan ayrı bir Moğol varlığı düşünülemez. Yüzlerce yıl ehemmiyetsiz kalmış bir topluluk­tan dünyayı titreten bir ulus mey­dana getirmiş, üstelik bunu 60’lı yaşlarında başarmıştı. Büyük İsken­der gibi fatihlerle kıyaslandığında önünde hazır bir güç bulmamış­tı. Çocuk denilecek yaşlardan beri sürdürdüğü uzun soluklu mücadele neticesinde oluşturdu bu gücü.

Moğol yükseliş ve yayılmasının ilk sebebi “seçilmişlik düşüncesi”. Eski Türklerdeki “kut” anlayışıyla da ilişkili olan bu düşünce, siyasî varlığına kutsal bir form vermekle alakalı. Buna göre Tanrı nasıl gök­yüzünde tekse yeryüzünün de tek bir hükümdarı olabilirdi. Bütün yeryüzünün fethi ve kutsal hâkimi­yetin herkes üzerine yayılması ge­rekirdi.

Moğol yayılmasını hızlandıran sebepler bunlarla sınırlı değil. Her geçen gün kalabalıklaşmaları, ikti­sadî ihtiyaçları, askerî bir yapı olan Moğol toplumunun dinamizmini koruması, bunu sağlayabilecek olan şeyin de sefer ve zafer olması… Bir de İslam dünyasının zenginlikleri cezbetmişti onları. Bu yüzden isti­kamet, fakir Avrupa yerine zengin İslam coğrafyası olmuştu.

Benzer konular