Mahmud Erol Kılıç İle Söyleşi

Mevlevîlik Osmanlı zihniyet dünyasını nasıl etkilemişti? İslam coğrafyasının son yıllarda kan ve gözyaşıyla harmanlanan hüznüne Hz. Mevlana’nın öğretileri cevap verebilir mi? Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç ile yeni kitabı çerçevesinde konuştuk.

Hz. Mevlana adı en çok zikredilen ama gerçek manada tanınamayan şahsiyetlerden. Mirasından tam manasıyla istifade edebiliyor muyuz?
Özellikle günümüz Müslümanlarının, genel ve özel anlamda Anadolu Müslümanlarının bu mirasla barışması gerekiyor.

Benzer konular