Fethin manevî mimarı Somuncu Baba

Bursa’da melami meşrep bir hayat sürerken halk onu Somuncu Baba, Et­mekçi Koca veya “Deli Etmekçi” diye tanır. Ne veli, ne de geçmişinde büyük medrese­lerden icazet almış bir müderris olduğu bilinir. Ne var ki bu giz­lenme hali uzun sürmeyecektir. Onun kendini gizleyen bir ve­li olduğunu sokaklarda dolaşan bir meczup fark eder.

Somuncu Baba’nın sırtında­ki heybeye somunları koyup so­kak sokak dolaşarak kimine pa­rasıyla, kimine bedava dağıttığı bir gün meczup önüne geçerek, “Unun ve ekmeğin ardına sakla­nırım sanma! Ben seni bilirim” der. Somuncu Baba kendi halin­den haberdar olan deliye bir so­mun verir ve “Afiyet yahu! Al şunu ye. Sus. Sakın kimseye de­me” sözleriyle uyarır.

Deli, somunu alıp uzaklaşır­ken geriye döner ve şöyle ses­lenir: “Bu saklanma hali uzun sürmeyecek. Yakında sırrın or­taya çıkacak!”

Benzer konular