Hocaların Hocası: Ord. Prof. Mükrimin Halil Yinanç

Tarih ve Mülkiye okumuş olan Mükrimin Halil Hoca tarihçi olmayı tercih etmiş ve meslek hayatına daha üniversitede öğrenci iken, mezunu olduğu Gelenbevî Sultanîsi’nin orta kısmında Tarih hocalığı ile başlamış, fakülteyi bitirdikten sonra ise sırasıyla Davutpaşa ve Nişantaşı Orta Mektebi’nde ve Kabataş Lisesi’nde Tarih Muallimi olmuştur. 1923’te daha sonra Türk Tarih Encümeni adını alacak olan Tarih-i Osmanî Encümeni’ne hafız-ı kütüb, yani kütüphane memuru olarak tayin edilmiş, bu görevini 1933 senesi Eylül’üne kadar sürdürmüştür.

Devamı Derin Tarih Aralık Sayısında… 

Benzer konular