Amerikan Emperyalizminin İlk Büyük Romanı Nostromo

Hegemonlar da yorulur! Başlangıçta ne denli güvenli ve kazançlı gözükürse gözüksün, hiçbir hegemonik konum sonsuza dek sürdürülemez. 19. yüzyılın son yılında yayınlanan bir şiir, hem “Üzerinde Güneş Batmayan Britanya İmparatorluğu”nun mukadder sona yaklaştığını haber veriyor; hem de müstakbel hegemona işaret ediyordu. Rudyard Kipling’in McClure Magazine’in 1899 yılı Şubat sayısında yayınlanan “Beyaz Adamın Yükü” başlıklı şiirinin, tıpkı siyasî analiz raporları gibi, bir de alt başlığı vardı: “Birleşik Devletler ve Filipin Adaları.” Eski sömürge ABD, hegemonya bayrağını devralmaya çağrılıyordu. Ve bir süre sonra ülkeye başkan seçilecek olan Theodore Roosevelt şiiri kopyalayıp, ‘genişleme yanlısı’ senatör dostu Henry Cabot Lodge’a şu kısa yorumla gönderiyordu: “Şiir kötü, fakat genişleme bakış açısından çok anlamlı!” Bu çok anlamlı şiirin tam bir çevirisini bulamadım. İlk sekizliğini Türkçe söylemeye gayret edeyim:

 Yüklen Beyaz Adam’ın yükünü

Gönder en nitelikli çocuklarını

Tutsak ettiklerine yarasınlar diye

Sürgün et oğullarını

Ağır koşumlar içinde

Yabanîlere gözkulak olsunlar

Yarı şeytan yarı çocuktur bunlar

Yeni enselediğiniz somurtkan halklar.

Devamı Derin Tarih Ağustos Sayısında… 

Benzer konular