Şapka İnkılabı’nın Medya Tetikçileri

Şapka Kanunu sade vatandaşın hayatını en çok etkileyen inkılâpların başında gelir. Çünkü insanların kendilerini her gün gösterdikleri alâmetleri olan sarık ve fesleri yasaklamıştır. Baş açık dolaşmak da mümkün değildi. Çünkü şapka giymek mecburi ve giyilmediği takdirde kime ve neye muhalif olunduğu belliydi. Ankara hükümetinin eski rejime karşı ilk keskin icraatı saltanatı kaldırmak olmuştu (Kasım 1922). 1924 yılında Hilafetin kaldırılması inkılap taraftarları ile muhalifler arasında keskin gruplaşmayı getirmişti. Saltanatın kaldırılmasına hafif tertip ses çıkaranlar, bir mânâda yutkunanlar Hilafetin kaldırılmasıyla yeni rejimin ne tarafa seyrettiğini anlama fırsatı bulmuşlardı. Takip eden inkılaplar toplumun kılık kıyafeti, dili, kültürü ve nihayet dini hakkındaki radikal değişikliklerin habercisiydi. Aşağıda 25 Kasım 1925 tarihinde kabul edilen Şapka Kanunu arefesinde medyanın bir kısmının şapka hakkında takındığı tavırdan bahsedeceğiz. Halka yön vermede, kitleleri şekillendirmede medya, bu inkılâp arefesinde de kullanılmıştı. O vakitler de günümüzdeki tarzda anketler yapılıyor, devrin meşhur simalarına sorular soruluyor, bu vesileyle zihinler inkılâba hazır hale getiriliyordu.

Devamı Derin Tarih Ağustos Sayısında… 

Benzer konular