Bizans Kolej’in Pervaneleri

Büyük soygunlar ilkesiz yürütülemez. Afrika’nın sistemli sömürülüşü ana ilkesini öncü misyonerlerden David Livingstone’un, Viktorya Şelaleri’nin önüne dikilen heykeline kazınmış ve “Baba, Oğul, Ruhül-Kuds” üçlemesini hatırlatan meşhur 3C mottosunda buluyordu: Christianity, Civilization, and Commerce (Hıristiyanlık, Medeniyet ve Ticaret). 1880’lerdeki Afrika Uğruna Kapışma (Scramble for Africa) çılgınlığından çeyrek yüzyıl önce, Cambridge’de hitap ettiği müstakbel sömürgeci ve misyonerlere, “Coğrafî gerçeğin sonu, misyonerlik girişiminin başlangıcıdır” diyordu. Livingstone’un dinleyicileri arasında üniversitenin öğrenci ve mezunlarının yanısıra, çevreden gelen meraklı meslek sahipleri vardı. Profesyonel insanları Afrika’da “ticaret, uygarlık ve Hıristiyanlığı yaymaya” davet ediyor, daha doğrusu, onları büyük bir sorumluluk altına sokmaya çalışıyordu: “Dikkatinizi Afrika’ya yöneltme hususunda sizlere yalvarıyorum: Biliyorum ki şu anda açık olan Afrika’yla birkaç yıl içinde bağım kopacak; onun yeniden kapanmasına fırsat vermeyin! Ticaret ve din uğruna bir yol açmak için tekrar gidiyorum; başlattığım işi devralacak mısınız? AFRİKA’YI SİZE EMANET EDİYORUM!”

Devamı Derin Tarih Eylül Sayısında… 

Benzer konular