Liberal Sömürgeci

Modern dünyanın en büyüleyici iki sıfatın­dan biri Liberal, diğeri Sosyalist. Anıldıkların­da akan suları durduran iki efsunlu kelime. İçerikleri bakımından kökleri biraz geriye git­se de, birer siyasî strateji olarak ana kaynakla­rı İhtilal-i Kebir. 1789 devrimi üç kelime uğruna yapıldı: Hürriyet, Eşitlik ve Kardeşlik. Birincisi liberallerin bayrağı oldu, ikincisi sosyalistle­rin. Kardeşlik, sömürgeciliğe ayakbağı olaca­ğından, iki yüz yıldır muallakta!

Patrick Brantlinger 30 yıl önce, Karanlığın Yüreği ve benzeri romanları edebî yönden sö­mürgecilik bağlamına oturtan mükemmel bir eser yazdı: Karanlığın Yönetimi. Tarih, fel­sefe, coğrafya, iktisat ve siyasetin edebiyatla harmanlandığı bu mükemmel eseri Türkçeye kazandıracak çevirmen ve yayıncıya hezaran âferin! Bu yolculukta rehberimiz Brantlinger olacak (Rule of Darkness: British Literature and Impe­rialism, 1830-1914, Ithaca: Cornell University Press, 1988).

İngiltere’nin sömürge politikası baştan so­na “organize riyakârlık”tır. Yerlileri korumayı amaçladığı söyleniyor; oysa hedef, tek hakkın kuvvet olduğunu söyleyen Knox’ın belirttiği gibi, onların soyulduktan sonra katledilmesi­dir (“Ruhu Deliren Adam”, Derin Tarih, 62. sayı, s. 106-111). Knox insancıl olduğunu da iddia etmi­yor. Her ne kadar örgütlü ikiyüzlülüğü tasvip etmiyorsa da, kuvvetin hakkı doğurduğunu; kara ırkların başına gelen şeylerin, onların ırksal kaderi olduğunu belirtmekten geri dur­muyor. Peki, kader neden onları yıkıma uğra­tıyor? Çünkü fiziksel ve zihinsel bakımdan aşağıdırlar; dünyanın bir köşesini güçlü ırk­lara karşı savunayım derken, ayaklar altında kalmaya mahkûmdurlar.

Devamı Derin Tarih Haziran Sayısında… 

Benzer konular