Kırklar Meclisinin Baştacı

Bu ay bahsedeceğim kitap, as­lında sadece bir kitap değil. Bir kitabın hikâyesini anlatan bir ki­tap. Tasavvuf alanında yaptığı çalışmalarla şöhreti yurt dışına taşan Prof. Dr. Mustafa Kara’nın, bir klasik hâline gelen Din Hayat Sanat Açısından Tekkeler ve Zaviyeler’in yayın­lanışının 40. yılı vesilesiyle Bursa’daki öğ­rencileri bir kitap hazırlamışlar: Bir Kitabın Kırk Yılı. Tekkeler ve Zaviyeler’e dair hatırala­rın, söyleşilerin, incelemelerin bulunduğu kitaptaki yazıları Kara’nın hocaları, talebe­leri, dostları, aile fertleri ve yolu bir şekil­de bu eserden geçenler kaleme almış. Ayrı­ca kitap ilk yayınlandığında basında çıkan eleştiriler de dahil edilmiş. Süleyman Ulu­dağ’dan Hayreddin Karaman’a, İsmail Ka­ra’dan Ali Birinci’ye, Mete Tunçay’dan Mim Kemâl Öke’ye, Mustafa Kutlu’dan Emin Işık’a pek çok tanıdık sima, bu kitapla olan macerasını anlatıyor.

Devamı Derin Tarih Haziran Sayısında… 

Benzer konular