Özdemiroğlu Osman Paşa

Köroğlu’nun bazı şiirlerinde adı geçen Osman Paşa kimdir, bilir misiniz? Sultan III. Murad’ın “Büyük işler başardın Paşa” diye takdirlerini bildirdiği, üzerinde murassâ bir iğne bulunan sorgucunu çıkarıp başına taktığı, sonra belindeki murassâ hançeri de çıkarıp kendi elleriyle kuşağına soktuğu Özdemiroğlu Osman Paşa’dır. Osmanlı tarihinin en mümtaz sadrazamlarından olan Özdemiroğlu Osman Paşa’nın 1527 yılında Mısır’da doğdu. Memlükler zamanında Mısır’a yerleşen bir Çerkes âilesine mensuptur. Babası Yemen ve Habeş fütûhâtı ile tanınan Beylerbeyi Özdemir Paşa, annesi ise son Abbasî halifesi III. Mütevekkil’in kızının oğludur.

Enderunda okudu. 6 yaşına kadar konuşamadı. Çok az konuşan biriydi. 19 yaşında Mirliva (albay) rütbesi verildi. 35 yaşında Habeşistan Beylerbeyi, daha sonra da sadrazam oldu.

Kafkasya Fâtihi namıyla bilinir.

Sultan III. Murad’ın meclislerinde bulunmuş, takdirlerini kazanmıştır.

Devamı Derin Tarih Aralık Sayısında… 

Benzer konular