Yürü, yol senindir Ertuğrul Beyim!

Osmanlı İmparatorluğunun kurulu­şu, beşer tarihinin en hayrete değer ve en büyük vâkıalarından biridir.

-Fransız tarihçi Fernand Grenard

Atlı dolu dizgin Kayı aşiretinin içine daldı. Ardında yumak yu­mak toz bulutları bırakarak doğru Ertuğrul Bey’in önüne gitti. Gırt­lağına sığmayan yorgun soluğunu tek bir cümleye sığdırdı:

“Tepenin ardındaki yazuda (düzlük) cenk var, Beyim!”

Ertuğrul Gazi’nin bir tarafında Yahşi Hoca, öbür tarafında kardeşi Dündar Bey vardı. Sohbet ede ede yürüyor, sanki uzun süren göçün tadını çıkarıyorlardı.

Karşısında duran Gazi Abdur­rahman’a dik dik baktı. Abdur­rahman’ın kavruk yüzü tozdan büsbütün kararmış, gözlerindeki zekânın şavkı büsbütün belirgin­leşmişti:

“Kimler olduğu belli mi, Gazi Abdurrahman?”

“Belli, Ertuğrul Beyim.”

Benzer konular