Şah’ın Yayını Çözdü, Sadrazamlığa Yürüdü

13. asrın son yıllarında Bitinya bölgesindeki Bizans tekfurları, mertçe yenemedikleri Osman Gazi ve arkadaşlarını kalleşçe yenmeye karar verip bir plan yaptılar. Buna göre, Belacoma (Bilecik) Tekfuru’nun oğlu ile Yarhisar Tekfurunun kızı Holofira’nın düğünlerine Osman Gazi de davet edilecek, tam yemek esnasında arkadan hançerlenip katledilecekti. Başsız kalan Türkmenler dağılacak ve böylece bölge onlardan temizlenecekti.

Düğün Belacoma Kalesi’nde olacaktı. Tekfurlar planlarını çok beğenip eğlenirken Yarhisar Tekfuru Köse Mihal Bey çoktan Söğüd’e yönelmiş, tuzaktan Osman Gazi’yi haberdar etmişti. Buna rağmen Osman Gazi hiç tereddütsüz daveti kabul edecekti. Şaşıran Mihal Bey’e döndü ve gülümsedi: “Bizim dilde ‘Ava giden avlanır’ diye bir söz var Mihal Bey dostum. O düğüne gideceğiz, lâkin av değil, avcı olacağız.

Mihal Bey pek bir şey anlamamıştı ama Osman Gazi ile gözünü budaktan sakınmaz arkadaşlarına güveniyordu. “Allah yardımcınız olsun” demekle yetindi. Hazırlıklara başlandı. Önce Belacoma Tekfuru’na gönderilecek düğün hediyeleri hazırlandı. Bu iş için Abdurrahman Gazi görevlendirildi. Sıkı sıkıya da tembih etti: “Düğünün Çakırpınarı mevkiinde yapılmasında ısrar et. Israrın sebebini soracak olurlarsa de ki: ‘Bizim göç zamanımızdır. Yaylaya çıkacağız. Düğünden sonra geri dönmek yolumuzu çok uzatır. Bu yüzden kadınlarımızı ve çocuklarımızı kağnılara bindirip Belacoma’da bırakmak istiyoruz. Buradan yola devam edeceğiz.”

Devamı Derin Tarih Dergisi Temmuz 2016 Sayısında…

Benzer konular