Bilâdüşşâm

Hicaz’ı merkeze alan Araplar, sağa-güneye düşen bölgeye Yemen, sola-kuzeye düşen bölgeye de Şam demişlerdi. Arapçada ‘yemin’ kelimesi ‘sağ’; ‘şimal’ kelimesi ise ‘sol’ anlamına gelir. İslâm kaynaklarında genellikle bereketi ile övülen ve “Şam illeri” anlamına gelen Bilâdüşşâm, sınırları ufak değişmeler göstermekle beraber, güneyde Kızıldeniz’in bitimindeki Akabe’den kuzeyde Amanos Dağları’na kadar uzanıyordu. Bölgede bugün Suriye, Filistin, Ürdün, Lübnan ve İsrail yer alır.

Türkiye’den Hatay, Kilis ve Gaziantep şehirleri de Bilâdüşşâm içerisinde sayılır. Hz. Ömer’in (ra) hilafeti döneminde sahabeden Ebû Ubeyde Bin Cerrâh tarafından fethedilen Bilâdüşşâm, İslâm tarihi boyunca birçok önemli savaşa ve olaya şahitlik etmiştir. Günümüzde Şam ismi, bölgenin merkezi konumunda bulunan tarihî Dimeşk şehri için kullanılmaktadır.

Devamı Derin Tarih Nisan Sayısında…