Amerikalı Bir Akademisyenin Gözünden Erken Cumhuriyet Devri Türkiyesi’nde İslâm Meselesi

Türkiye’deki sosyal ve dinî dönüşüm üzerine çalışmalar yürüten Amerikalı akademisyen Henry E. Allen, doktora tezi için araştırma yapmak ve vakayı yerinde incelemek üzere, cumhuriyetin ilanından kısa süre sonra Türkiye’ye gelir. Burada İslâm’a bakışın devlet ve halk nezdinde nasıl dönüştü(rüldü)ğünü incelerken, dinî hayatın geleceğine dair tahminler yürütür. 1934 Nisan’ında tezinin bir kısmını özetlediği “The Outlook For Islam in Turkey” başlıklı makale yayınlanır. Cumhuriyet’in 100. yılında, yeni devletin kuruluş sürecine dair dikkat çekici ayrıntılarla dolu bu makaleyi, dergimizin yazarlarından Osman Atasoy’un tercümesiyle dikkatinize sunuyoruz.

 

Devamı Derin Tarih Ekim Sayısında…

Benzer konular