“Musul Vilayeti Meselesi Millî Bir Uktedir”

Konuşan: Mirza Mahmut Demir

İstanbul’da 19 Mayıs-5 Haziran 1924 tarihlerinde Musul Vilâyeti’nin akıbetini görüşmek maksadıyla toplanan Haliç Konferansı’nın 100. yılında İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Budak ile Musul Vilâyeti meselesini konuştuk. Kendisine Musul üzerine yapılan gizli anlaşmaları ve pazarlıkları, Lozan Antlaşması’ndaki münakaşaları, hâsılı Musul Vilâyeti meselesinin dününü ve bugününü sorduk.

 

Devamı Derin Tarih Mayıs Sayısında…

Benzer konular