İmsakiyelerin Kültürel Dünyasına Dair Birkaç Not…

İmsakiyeler, pratik fonksiyonları ve doğrudan “fayda”ları yanında, dinî kültürün tezahür biçimleri ve dinî hayata dair unsurların büyük kalabalıklara, dindar insanlara, çağrışımları ve görsel hafıza kayıtları olarak da ele alınmayı hak eden hususiyetlere sahip. Böyle olunca Türkiye’de siyaset ve ideolojik yapılar büyük kalabalıklara hitap eden bu tür cazip ve yaygın “dinî” unsurlardan müstağni kalamaz. Onları kendine yakınlaştırır ve fikirlerini yayma aracı yahut propaganda malzemesi olarak kullanır. Ayrıca 60’lı yıllardan itibaren kurumlar, dernekler, şirketler adına, görünür şekilde onların ismi ve logosuyla reklam amaçlı basılan imsakiyeleri de unutmamalı.

Benzer konular