Şarkiyatçılığın Akdenizcilik Şubesi ve Osmanlı

Şarkiyatçılığın Akdenizcilik şubesi 19. asırda kuzeylilerin Akdeniz’e müdahalelerini meşrulaştırma aracı haline gelmişti. Akdeniz havzası siyasî ve ekonomik bir aktör olarak özgüllüğünü yitirdikçe ve Akdeniz güçleri tehdit olmaktan çıktıkça koca havza gelişmiş Kuzey Avrupa halklarının havsalasında bir “acâyib u garâyib diyarı”na dönüştü. Kadim çağlarda dünyanın merkezi olan Akdeniz taşralaştırılarak Atlantik ekonomisinin uzantısı haline getirildi. Buna göre tarihçilerin “yüzen fil” dedikleri Osmanlı İmparatorluğu’nun deniz gücü küçümsendi. Üstüne bir de denizleri ihmal ettiği eleştirisi yapıldı.

 

Devamı Derin Tarih Mart Sayısında…

Benzer konular