Türkçenin istikbâli

Büyük bir sahaf dükkânı: Binlerce kitap, dergi, bro­şür, kaset, CD ve mütefer­rik evrak intizamsız bir şekilde sağa sola istif edilmiş. İnsan nereden başlayacağını, hangi biriyle ilgileneceğini şaşırıyor doğrusu. “Ya nasip” deyip başlıyorum bir uçtan eşelenmeye.

Onlarca siyah ciltli, kalın kitap arasından birini çekip alıyorum: Türk Dili Karşısında Türk Münevveri, yazarı Prof. Dr. Ömer Faruk Akün. Türkçeyle alakalı pek çok araştır­mada karşılaştığım 1988 tarihli iki formalık incecik bu kitabı hafıza­mın “arananlar” listesine kaydet­miştim. Birdenbire karşımda gö­rünce nasıl sevindiğimi -şayet her ay bu köşeyi düzenli olarak takip ediyorsanız- tahmin edebilirsiniz.

Hacim itibariyle küçük, muhte­va açısından büyük, ya da eskile­rin tabiriyle söylersek “muhtasar ve müfid” eserin yazarı, Allah sıhhat­li bir ömür versin, bu ay 90 yaşına giriyor. Tanpınar’ın asistanlığını ya­pan, derin bir vukûfiyetin, titiz bir araştırmanın mahsûlü makale ve ansiklopedi maddeleri kaleme alan, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi’nde binlerce öğrenci yetiştiren Akün hoca, yaz­dıkları ve “yaz(a)madıkları” ile bir efsanedir.

Benzer konular