Ortadoğu’yu modernleştiren batı mı sahiden?

Modern Ortadoğu adlı kitabım şimdiye dek üç baskı yaptı (The Modern Middle East, Routledge). Son baskısı 2014 yılında, Arap Baharı’nın üzerinden birkaç yıl geçmiş, fakat henüz Suriye ve Irak bölünmemişken yapılmıştı. Bugün Ortadoğu’daki gerçeklikler o kadar yüksek bir hızla değişiyor ki, her yeni basımda son birkaç yıl içinde yaşanan gelişmeler önemle ele alınmalı. Kitabı, konu edilen bölgenin dışında yaşayan insanlar için kaleme aldım. Onlara bölgedeki güç dengeleri ve bunların süreleriyle ilgili yaşanacak hızlı değişimleri nasıl anlatmalıyız? Şimdiye dek hikâyeyi 2011 yılında, Arap Baharı patlak vermeden önceki dönemde bitirerek bu sorundan kaçındım.

Benzer konular