İstanbul’un Kalbindeki Kâdirîhâne’den Yayılan İrşad Halkaları

Beyoğlu’nun Cihangir semtine yakın, günümüzde Firuzağa Mahallesi sınırları içinde Kâdirîhâne olarak anılan tekke, 1611 senesinde Kâdirî şeyhlerinden İsmâil Rûmî için yaptırılmıştır. Abdülkâdir-i Geylânî’nin takipçileri tarafından kurulan ve Bağdat merkezli bir tasavvufî hareket olan Kâdirîlik başta dönemin padişahı IV. Murad olmak üzere payitahtta teveccüh ve muhabbetle karşılanır. Şeyh İsmâil Rûmî’nin irşad halkası o kadar geniştir ki Kâdirîler arasında “pîr-i sânî” unvanıyla anılır.

 

Devamı Derin Tarih Ekim Sayısında…

Benzer konular