İttihadçıların “Abdülhamid Dönecek” Korkusu

Enver Paşa’nın liderliğinde 23 Ocak 1913’te Bâbıâli’yi basan İttihadçılar, Harbiye Nâzırı Nazım Paşa’yı da öldürerek hem hükümeti düşürmüş hem de kendi tek parti iktidarlarını başlatmışlardı. Bâbıâli baskınının dikkate değer sebeplerden biri de Sultan II. Abdülhamid’in tahta dönebileceği şayiasının payitahtta ve cephedeki ordu içinde uyandırdığı heyecandır. İttihad ve Terakki Cemiyeti, Bâbıâli baskınıyla yeniden iktidarı ele geçirdiği gibi muhaliflerini sürgüne göndererek iktidarını sağlama almıştır.

 

Devamı Derin Tarih Ocak Sayısında…

Benzer konular