Lahor’dan Prizen’e Bir Gönül Köprüsü

Lahor’da yaşayan Kâdirî şeyhi Seyyid Ali Baba, 1783’te rüyasında, bölgenin fethi sırasında şehit düşmüş olan Gözcü Mahmud Efendi tarafından Prizren’e davet edilir. Davete icabet eden Seyyid Ali Baba uzun bir yolculuğun ardından Prizren’e ulaşır. Önce Gözcü Mehmed Efendi’nin kabrinde türbedârlık yapar. Sonra buraya bir tekke inşa ederek halkı irşad eder. Savaşlar ve fetret devirlerinde tahribat görse de Seyyid Ali Baba Kâdirî-Rezzâkî Tekkesi’nde bugün zikir ve devrân eksik olmuyor.

 

Devamı Derin Tarih Ocak Sayısında…