Mîsâk-I Millî’yi Mustafa Kemal mi Hazırladı?

Mîsâk-ı Millî, bugün sadece mevcut ülke sınırlarını ifade eden ve Mustafa Kemal Paşa tarafından hazırlanmış bir metin olarak takdim edilse de hakikatin böyle olmadığını, bizzat M. Kemal Ocak 1923’te İzmit’te İstanbul gazetecileriyle yaptığı mülakatta beyan etmektedir. Ne var ki bu sözleri, kendisinin Eskişehir-İzmit Konuşmaları başlıklı kitabının Türk Tarih Kurumu baskısında sansürlenerek metinden çıkarılmıştır.

 

Devamı Derin Tarih Ocak Sayısında…

Benzer konular