İlim İçin Gurbet Yoluna Düşen Öğrencilerin Yaşadığı Mağduriyetler

Dinî eğitim almak amacıyla Türkiye’den İslâm ülkelerine gitme temayülü, en kitlesel hâliyle, 1950 sonrasında el-Ezher’e giden öğrencilerde kendisini gösterir. Bu dönemde Türkiye’den 100’e yakın öğrencinin Mısır’a ulaşması, bunlar arasında daha sonra ismini çokça duyacağımız şahsiyetlerin yer alması bu konuyu hususi olarak ele almayı gerekli kılmaktadır. 1951’den sonra konsolosluk aracılığıyla Mısır’a giden öğrenciler üzerinde baskı kurulmaya başlanması üzerine mesele farklı bir boyut kazanmış, el-Ezher’in bir üniversite olup olmadığı hususu 1952-57 yılları arasında Meclis inceleme gruplarında tartışılmış ve 1957’de TBMM el-Ezher’in bir üniversite olmadığına karar vermiştir. İşte, ilim için el-Ezher yoluna düşen Türk talebelerin uğradığı akıl almaz mağduriyetler…

 

Devamı Derin Tarih Nisan Sayısında…

Benzer konular