Misyonerleri Kahreden Anket “Türk Gençleri Hâlâ Dindar!”

1926 yılı başlarında Sabiha-Zekeriya (Sertel) idaresindeki Resimli Ay dergisi, “Eski din ve ahlâk bugünkü insanları tatmin etmiyor. O halde yeni bir din ve yeni bir peygambere mi muhtacız?” diyerek Türkiye’de dini ilk kez ciddi bir şekilde tartışmaya açmış ve dünya gençliğinin “yeni bir iman istediklerini” ileri sürmüştü. “Bütün milletleri kaplayan rûhî buhranın insanları nereye sürükleyeceğinin meçhul olduğunu” iddia eden Resimli Ay’a göre böyle bir ruh hali içinde bocalamakta olan gençler yeni kurtarıcı Mesihler yaratmaya; yeni itikatlar, yeni imanlar, yeni ahlâkî istikametler bulmaya, bu konuda yeni bir dünya harbi vermeye hazırlardı. Resimli Ay, 1927 yılı sonlarında Hıristiyan Gençler Cemiyeti (Y.M.C.A.)’nin dünyanın çeşitli yerlerinde gençler arasında uyguladığı bir anketi Türkiye’deki gençlere de uyguladı. Bu anketin en önemli özelliği, Amerikalı misyonerlerin 1906 Kahire Kongresi’nde benimsedikleri “İsimsiz Hıristiyanlık” projesine uygun olmasıydı. Bir başka ifadeyle, Müslüman gençlere önce İslam’dan uzaklaştırmak ve dinsizleştirmek, ikinci aşamada ise Hıristiyanlaştırmak hedefine uygun olarak daha çok birinci aşamaya tekabül eden sorular soruldu.

Devamı Derin Tarih Haziran Sayısında… 

Benzer konular