İngilizler Versay Antlaşması’nda Hz. Osman Mushafı’nı İstemişlerdi

1.Dünya Savaşı’nı bitiren antlaşma olarak bilinen Versay Antlaşması (28 Haziran 1919), genellikle savaşı kaybeden tarafların kazananlara verecekleri topraklar ve tazminatlar ile gündeme gelmişti. Ancak bu antlaşmayı ele alan makale ve araştırmaların bugüne kadar hiç gündeme getirmedikleri önemli bir konu vardı. Versay Antlaşması’nın maddeleri arasında savaşı kaybedenlerin ‘Düzeltmeleri Gereken Hususlar’ (Réparations) başlığını taşıyan özel bir kısım yer almaktadır. Bir Giriş ve 15 Bölümden oluşan Versay Antlaşması’nın 8. Bölümü’nde yer alan bu kısım, savaşı kaybeden taraflardan antlaşmanın geçerli olması için yerine getirilmesi gereken konuları içermektedir. Bu konular, maddî değeri parayla ölçülemeyecek olan ‘manevî kıymeti yüksek’ değerlerle ilgilidir. İşte Versay Antlaşması’nın söz konusu başlığı altında, 1. Dünya Savaşı’nı kazanan taraflar Almanya’dan antlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte belirlenmiş olan zaman içerisinde ‘Hz. Osman Mushafı’nı iade etmesini’ de talep etmektedirler. Ancak bu durum Almanya için yerine getirilmesi kolay olmayan ve görüşmeler esnasında şiddetli tartışmalara neden olan bir konu olacaktır (Versay Antlaşması maddeleri için bkz.: Traités de Versailles 1919, Nancy-Paris-Strasbourg 1919).

Osmanlı Devleti, Almanya ile ittifak ederek bu savaşa girmişti. Almanya, Avrupa’nın büyük üç ülkesine karşı girişeceği bu savaşta cephelerin tamamında tek başına mücadele etmenin güç olacağını fark etmiş; bu yüzden bazı cephelerin yükünü kendisi ile ittifak edecek bir ülke ile hafifletmek istemiş ve Osmanlı Devleti’ni yanına çekmişti.

Devamı Derin Tarih Aralık Sayısında… 

Benzer konular