Kanuni’den Yahudiler İçin Filistin’de Toprak İstemişti

İspanyol asıllı Yahudi tüccar ve banker Yosef Nasi 1524’te Portekiz’de gelir dünyaya. İspanya’daki Yahudi düşmanlığından kaçan ailesi Portekiz’e yerleşmiştir; ancak aile Katolik Kilisesi’nin İspanya’dan sonra Portekiz’de de Yahudilere uyguladığı zorla din değiştirme politikaları nedeniyle Hıristiyan olur. Babası Samuel Micas Hıristiyan olduktan sonraki adıyla Agostinho Miguez saray hekimliği yapar, aynı zamanda Lizbon Üniversitesi’nde ders verir.

Yosef Nasi’nin 3 yaşındayken babasını kaybetmesi üzerine halası Gracia Hannah la Luna -Hıristiyan adıyla Beatriz la Luna- Yosef Nasi ve kardeşi Bernardo’yu himayesi altına alır. Ne var ki Gracia Hannah mücevher ticareti ile uğraşan ve kendisi gibi her ne kadar zahiren Hıristiyan olsa da Yahudilikle bağlarını gizlice devam ettiren marranolardan kocası Fransisco Mendes’in ölümü üzerine Portekiz’deki dinî ve siyasî baskılardan kaçar. Yeğenleri ile birlikte 1536’da kayınbiraderi ve aynı zamanda eniştesi olan (kardeşi Brianda’nın kocası) Diégo Mendes’in başında bulunduğu Mendes şirketinin banka şubesinin bulunduğu Belçika’nın başkenti ve önemli iş merkezi Anvers’e giderler. Dona Gracia bir yandan da İspanya ve Portekiz’de kalan yakınları ve dostlarını kurtarmak için Papa ve çevresine rüşvet verir.

Devamı Derin Tarih Mart Sayısında… 

Benzer konular