İttihadçılardan Kemalistlere, Balkan Harbi’nden Suriye’ye “Propaganda”

İttihadçılar ve Kemalistler arasında pek çok benzerlik var. Hatta bu sebeple Kemalistleri, neo-İttihadçı olarak tavsif etmek bile mümkün. Bu benzerlikleri komitacılık/particilik, komita-parti menfaatini devlet-millet menfaatine üstün tutmak, kolay adam harcamak, iktidarı ele almak için her türlü icraatı tertip etmek, propagandayla akılları zehirlemek gibi başlıklar hâlinde sıralayabiliriz. Bakın “propaganda” hususunda İttihadçılar Balkan Harbi’nde, Kemalistler de bugün Suriye meselesinde nasıl da aynı aksülameli gösteriyor. İttihadçılar Said Paşa’nın Temmuz 1912’de sadaretten çekilmesiyle iktidardan düşmüş, kendilerini birdenbire muhalefette bulmuşlardı. Ekim 1912’de ise Balkan Harbi patlak verince, harp sırasında İttihadçılar -belki de muhtemel bir mağlubiyetle yeniden iktidar oluruz düşüncesiyle- cephedeki askerlerin moralini bozarak onları gayretsizliğe itmek hususunda propaganda yapmaya başladı. Buna dair devrin mühim simalarının hatıralarında birkaç kayıt bulunmaktadır. Bunlar incelendiğinde görülür ki bugünün neo-İttihadçıları olan Kemalistler tarafından da Suriye meselesinde benzer bir propaganda yapılmaktadır. O halde İttihadçıların propagandasına dair birkaç misal vermek yerinde olacaktır.

Devamı Derin Tarih Mart Sayısında… 

Benzer konular