Katolik Kilisesi Yahudileri Neden “Tanrı Katili” İlan Etmişti?

Pavlus’un Selaniklilere yazdığı mektuptaki şu sözler, Yahudilere yapılan zulümlerin gerekçelerinden birini teşkil eder: “Rab İsa’yı ve peygamberleri öldüren, bize de zulmeden Yahudilerdir. Öteki milletlerle konuşmamızı ve böylece onların kurtulmasını sağlamamızı da engellemekle Tanrı’nın hoşnutsuzluğuna yol açıyorlar ve bütün insanlara karşı geliyorlar. Böylece durmadan günahlarına günah katıyorlar. Sonunda Tanrı’nın gazabına uğradılar.” Hıristiyan inancına göre tarihte Yahudilerin başına gelen belalar, Hıristiyan teolojisinin Yahudi teolojisinin yerine ikame edildiğini ispatlamaktadır. Kurtuluşa ermek için Yahudilerin bu gerçeği kabul etmekten başka çareleri yoktur.

 

Devamı Derin Tarih Ekim Sayısında…

Benzer konular