Kurtuluş Teolojisi Hareketi

Kurtuluş Teolojisi, 1960’larda sosyal hakları yok sayan kapitalist uygulamaların ve zalim diktatörlerin idareleri altında acı çeken fakirlerin, mazlumların ve ezilenlerin haklarını teolojik formülasyonlarla savunmayı destekleyen Hıristiyanların öncülük ettiği, modern bir harekettir. Fransız İhtilali ve Sanayi Devrimi sonrası meydana gelen modern siyasî hareketlerin etkisiyle özellikle Latin Amerika ülkelerindeki Katolik Kilisesi mensupları arasında ortaya çıkmış, dönemin popüler ideolojisi olan Marksist-komünist görüşleri rehber edinmiştir. Bir taraftan otoriter rejimlerin zulmüne, diğer taraftan Katolik Kilisesi’nin halktan uzak ve kopuk merkezî otoritesine karşı çıkan Hareket, Katolik din adamlarının organizasyonu olarak bilinir.

‘Kurtuluş Teolojisi’ kavramı, ilk defa 1971’de kullanılmıştı. Perulu bir Katolik Cizvit papazı olan Gustavo Gutiérrez, Latin Amerika’nın içinde bulunduğu sosyo-ekonomik ve siyasî durumdan etkilenerek kaleme aldığı esere Teologia de la Liberacion yani ‘Kurtuluş Teolojisi’ adını vermişti. Aslında fikrin temeli biraz daha evveline dayanıyor. 1968’de Kolombiya’nın başkenti Bogota’ya yakın bir şehir olan Medellin’de yapılan Latin Amerikalı Piskoposlar Konferansı’nda, delegeler ileriki yıllarda ‘Kurtuluş Teolojisi’nin temellerinin atılacağı önemli sosyal ve siyasî problemleri ele alırlar.

Devamı Derin Tarih Ekim Sayısında… 

Benzer konular