Hz. İsa’nın Suretinin Göründüğü Mendil Urfa’da mı?

Peygamberler şehri Urfa İslamiyet için olduğu kadar Hıristiyanlık tarihi açısından da mukaddes bir mekân. Bununla birlikte Hıristiyanlığın buradaki başlangıcıyla ilgili bilgiler çoğunlukla efsanelere dayanır. Tarihî verilere göre Hıristiyanlığın Urfa’da etkisini göstermesi 4. asra denk gelir. Urfa hükümdarı Ukkama (Kara) lakaplı V. Abgar (MÖ 4-MS 7) Hz. İsa’nın tebliğini kabul eden ilk kral kabul edilir. Bununla birlikte araştırmacılar Hıristiyanlığa müspet yaklaşan asıl idarecinin birkaç asır sonra yaşayan Büyük Abgar (MS 177–212) olduğunu ileri sürerler.

Onu dikkat çekici kılan bir başka unsur, Hz. İsa’nın kendisine gönderdiğine inanılan mendil ve hikâyesidir. Efsaneye göre Abgar, elçisi Hananya’yı (Hannan) Roma İmparatoru Tiberius’a gönderir. Elçilik heyeti dönüşte Kudüs’e uğrar ve orada yeni bir peygamber çıktığını öğrenirler. Hananya, Edessa’ya (Urfa’nın antik yerleşimi) geldiğinde Kudüs’te duyduklarını Abgar’a iletir. Yeni peygamberin hastalıklara şifa verdiğini duyan kral, mustarip olduğu rahatsızlıktan kurtulmak için Hananya’nın başkanlığındaki heyeti Kudüs’e geri gönderir. Hz. İsa’yla görüşen Hananya, kralın mektubunu kendisine iletir. Abgar’ın mektubunda Hz. İsa’yı şu sözlerle Urfa’ya davet ettiği söylenir:

“Kral Abgar Ukkama’dan Kudüs bölgesinde zuhur etmiş Büyük Kurtarıcı İsa’ya selamlar,

Seni ve ilaçsız, otsuz gerçekleştirdiğin tedavileri duydum. Söylendiğine göre körlerin tekrar görmelerini, kötürümlerin yürümelerini sağlıyor, cüzzamlıları iyileştiriyor, günahkâr ruhları ve cinleri kovuyor, müzmin hastalıkların pençesine düşmüş olanları şifaya kavuşturuyor ve ölüleri diriltiyormuşsun. Seninle ilgili söylenenleri duyduğumda iki şeyden birine -ya senin tanrı olduğuna ve bu şeyleri yapmak için gökten indiğine veya tanrının oğlu olduğuna- karar verdim. Bu nedenle acele bana gelmeni ve tutulmuş olduğum hastalığı tedavi etmeni rica etmek için yazıyorum. Ayrıca Yahudilerin seninle alay edip kötü muamelede bulunduklarını duydum. Her ikimize de yetecek, küçük ve saygıya değer bir şehrim var.”

Devamı Derin Tarih Ekim Sayısında…

Benzer konular