Türk Esirler Nasıl Hıristiyanlaştırıldı?

Ortaçağ’dan itibaren Hıristiyan Avrupalıların en çok korktukları düşmanları ‘Türkler’di. Müslüman kimliği ile özdeşleşen ‘Türk’ kelimesinin yerini, sonraki yüzyıllarda ‘Osmanlı’ ismi aldı. Bu korku o kadar ileri boyutlara ulaştı ki, Hıristiyan kutsal kitabında yer alan ahir zaman alametlerinden ‘Deccal’ figürü Türklerle özdeşleştirildi. Bu yüzden, Avrupalı Hıristiyanlara göre Türklere karşı galip gelmek veya esir ederek onlardan birine sahip olmak, büyük bir onur ve haklı bir şöhret sahibi olmak için yeterli bir neden olarak görülmekteydi. Osmanlıların Balkanları ve daha sonra Macar topraklarını ele geçirmesi ve Viyana kapılarına dayanması, hem Katolikler, hem de Protestanlar için büyük bir tehdit olarak görülmekteydi. Türklerin durdurulması için yapılacak her sefere katılmak dinî ve vatanî bir vazife olarak addediliyordu. Osmanlıları yenmek hayâl olarak kabul edildiği için, onların ilerlemesini durdurabilmek bile ilahî bir lütuftu.

Devamı Derin Tarih Şubat Sayısında… 

Benzer konular