Büyük Selçuklu Devleti’ni Oğuzlar Yıkmıştı

Büyük Selçukluların son büyük hükümdarı Sultan Sancar’ın tahta çıkışının üzerinden 20 yıldan daha uzun bir süre geçmişti. Daha önce 22 yıl boyunca sürdürdüğü emirlik görevi de hesap edilecek olursa kırk yılı aşkın bir süredir Selçuklu idaresindeydi. İyi bir yönetici olduğuna kuşku yoktur; 40 yıllık hâkimiyeti boyunca maharetle avuçlarının arasında tuttuğu devlet aygıtını olabilecek en iyi şekilde kontrol etmişti. Asi şehzade ve devlet adamlarını mağlup ettikten sonra her seferinde affedişine de yansıyan dillere destan merhametine rağmen şanlı atalarından tevarüs ettiği geniş toprakları muhafaza etmeyi bilmişti. Yeğeni Tuğrul Bey’i Selçuklu coğrafyasının batı kısmının idaresine getirip ona ayrıca “Sultan” unvanını da vermesi kimilerine bir tür zayıflık emaresi olarak görünse de işin aslında bu onun siyasî zekâsının göstergesiydi.

Devamı Derin Tarih Şubat Sayısında… 

Benzer konular