Siyonistlerin Ağında Bir Din: Bahâîlik

İran’da mehdilik iddiası ile ortaya çıkarak taraftar toplayan ve oldukça sert bir tutum izleyen “Bâbîlik”, sonrasında Bahâullah’ın yönlendirmesiyle daha ılımlı bir politika takip ederek, “Bahâîlik” adıyla yeniden teşekkül etti. Kısa sürede İran’daki Pehlevî hanedanının kadrolarından birçok üst düzey ismi de himâyelerine aldılar. Bahâîler, özellikle Avrupa ve Amerika’da kurdukları ağlar aracılığıyla bir yandan fikirlerini dünyaya yayarken, bir yandan da uluslararası kamuoyu aracılığıyla İran’daki rakipleri Humeynî ile mücadele ettiler. Fakat 1979’daki İran Devrimi sonrasında ülkede itibarsızlaştırılmaları bir yana, birçoğu idam edildi. Sömürgecilerin ve Siyonistlerin gizli elleri tarafından yönetilen bu İslâm dışı din-mezhep, günümüzde de dünya çapında varlığını ve faaliyetlerini sürdürüyor.

 

Devamı Derin Tarih Temmuz Sayısında…

Benzer konular