12 Eylül Özelinde Ordunun Siyasete Müdahalesinin İdeolojik Kökenleri

Türk siyasî kültürünün en önemli unsurunu oluşturan, anayasadan aldığı görev ve sorumlulukla sivil iktidarın emrinde olan ordu ideolojik, sınıfsal ve siyasî nedenlerden ötürü kimi zaman sivil hükümete müdahale ederek ülkenin yönetimine el koymuştur. Ordunun sivil iradeye müdahalesinin en keskin tezahürlerinden olan 12 Eylül 1980 askerî darbesinin ardındaki ideolojik tutum ve dinamikler, Türkiye’nin sıklıkla maruz kaldığı ordu kökenli diğer darbe ve darbe teşebbüslerinin keyfiyetine dair de yeni bir perspektif sunmaktadır.

 

Devamı Derin Tarih Eylül Sayısında…

Benzer konular