Bir Döneme Adını Veren Askerî Müdahale: 12 Eylül’ün Ayak Sesleri 1973 Seçiminde İşitilmişti

Dünya tarihinde birçok askerî müdahale yaşanmış olmasına rağmen bir döneme adını veren darbe sayısı parmakla sayılacak kadar az. 12 Eylül, aradan geçen 43 yıla rağmen gerek ortaya koyduğu anayasa, gerekse de kurumlarıyla devam eden ender rejimlerden biri olarak duruyor karşımızda. İstikrarsızlığın, anarşinin, ekonomik krizin sağ-sol kavgası ve mezhep çatışmalarıyla kesifleştiği ‘darbe’ öncesi karanlık yıllara çeviriyoruz ibremizi. Türkiye topraklarında bir asırlık darbeler çağının 12 Eylül’de keskinleşen virajı ve toplumu siyasî bir felcin ortasında bırakan çetin yıllar…

 

Devamı Derin Tarih Eylül Sayısında…

Benzer konular