1876’dan 1909’a İlk Yazılı Anayasamız Kânûn-ı Esâsî

1876 yılında yürürlüğe giren ilk anayasamız KÂnûn-ı Esâsî ile ilk parlamentomuz olan Meclis-i Umumî kurulmuş ve seçilmiş bir yasama organının görev yapması söz konusu olmuşsa da padişah “anayasal sistemin başı ve odağı” olarak idari mekanizmanın merkezine yerleştirilmiştir. KÂnûn-ı Esâsî’de 1909 yılında yapılan değişikliklerle birlikte padişahın konumunun sembolik hâle getirildiği, dolayısıyla parlamenter sisteme uygun bir anayasal sistemin benimsendiği görülür. Osmanlı’nın sancılı dönemlerinin mahsulü olan anayasal gelişmelere ve demokratikleşme yolunda atılan, hem cesur hem tedirgin diyebileceğimiz adımlara birlikte mercek tutuyoruz.

 

Devamı Derin Tarih Ocak Sayısında…

 

Devamı Derin Tarih Ocak Sayısında…

Benzer konular