“1921 Anayasası demokratikleşmeyi beraberinde getirirken, 1924 Anayasası ise Tek Parti idaresinin önünü açmıştır”

1921 Anayasası, Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki ilk anayasa olma özelliğinin yanında kurumsal anlamda Osmanlı’dan kopuşun da başlangıcını temsil etmektedir. O dönemde kabul edilen birtakım kanunlar ve vuku bulan olaylar ise 1921 Anayasası’nı soruların ve eleştirilerin odağına taşımıştır. Sonrasında yürürlüğe giren 1924 Anayasası ise modern Türkiye’nin tesis edilmesine yardımcı olacak hükümler ve yetkiler barındırmaktadır. Bu da beraberinde birtakım isyan ve tasfiyeleri getirmiştir. Biz de konunun uzmanlarından İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Budak ile hata/sevap çerçevesinde bir asrı deviren 1921 ve 1924 anayasalarını konuştuk.

Konuşan MİRZA MAHMUT DEMİR

 

Devamı Derin Tarih Ocak Sayısında…

Benzer konular