Ahmed Şerîf Es-Senûsî

Millî Mücadele’yi İslâm dünyasında emperyalistlere karşı direnişin bir cephesi olarak değerlendiren ve bu saikle Ankara’ya gelen Ahmed Şerîf es-Senûsî, yakın tarihimizin zikredilmeyen kahramanlarından biri. Afrikalı bir arabın, hele hele bir tarikat liderinin millî mücadelede oynadığı rolün görmezden gelinmesine şaşırmadığımız gibi, bu tabloya bîgâne de kalamıyoruz. Müdakkik bir kalemden, bu müstesna şahsiyetin hayatından ve mücadelesinden satır başları…

 

Devamı Derin Tarih Kasım Sayısında…

Benzer konular