20 Soruda Büyük Selçukluların Gizli Hükümdarı Nizâmülmülk

Nizâmülmülk’le ilgili pek çok nitelikli çalışmaya imza atan Prof. Dr. Erkan Göksu bilge vezirle ilgili en çok merak edilen 20 soruya cevap verdi. Selçuklu Devleti’nin teşkilâtlanmasında köklü reformlara imza atan ve müesseseleşme geleneğinin diğer Türk devletleri tarafından benimsenmesinde rol oynayan bu zirve şahsiyetin, 20 asırlık sisli bir tarihin ötesinden, hem ferdî hususiyetleri hem de idarî dehâsıyla bir abide misali yükseldiği aşağıdaki satırlar tekrar tekrar okunmayı hak eden ayrıntılar ihtiva ediyor.

 

Devamı Derin Tarih Haziran Sayısında…

Benzer konular