Alparslan Türkeş

Ülkücü Hareket’in lideri ve MHP’nin kurucusu Başbuğ Alparslan Türkeş’in Türklük ve Milliyetçilik ideolojisinin teorik ve pratik arka planını; iç ve dış politikayla alakalı tespitlerini; ülkenin, hatta dünyanın tarihi ve geleceğiyle ilgili analizlerini ihtiva eden 30 civarında kitaba imza attığı pek bilinmez.

Kitaplarının satır aralarına, Kemalizmle ilgili kanaatlerine dair dikkatli bir gözden kaçmayacak ipuçları serpiştirmiştir. Mesela Millî Mücadele’yi daha Mustafa Kemal Paşa Anadolu’ya geçmeden evvel Türk halkının başlattığını, sonra gelen kumandan ve devlet adamlarının ise bu teşebbüsü teşkilatlandırdığını belirttiği satırlarda, kumandan yahut devlet adamı ismi kullanmamaya özen gösterir. Millî Mücadele’nin lideri koltuğuna Türk halkını oturtmak istemektedir belli ki.

Resmî tarihin Millî Mücadele’nin Mustafa Kemal tarafından başlatıldığı iddiasının zıddına bir duruş sergilemiş, isim vermeden andığı kumandanlara Türk halkının altında tali bir dereceyi, teşkilatlandırıcı unsur payesini layık görmüştür. Deyiş yerindeyse kutsanan liderleri halk mücadelesinin bir parçası kılmaktadır.

Devamı Derin Tarih Ekim Sayısında… 

Benzer konular