“Asım” Kitabı Nasıl Bir Gelecek Tasavvuruna İşaret Eder?

Safahat’ın altıncı kitabı olan ve Süleyman Nazif’in “bir mucize-i şiir” ifadesiyle karşıladığı Asım kitabı şiirdeki başarılarından ötede aynı zamanda çağdaş Türk ve İslâm düşüncesinin tartışageldiği birçok problemi ve kavramı yeni çehreleriyle ele alıp müzakere eder. Bununla birlikte üçlü bir konuşma ve müzakere (muhavere) tarzında akan kitap, yaşanan zamanın ve geçmişin müzakere ve tenkidine dair birçok bahis taşısa da esas itibariyle bir gelecek tasavvuru, istikbal inşası ve “fütürist” bir projedir, “kurtuluş” için bir ümit ışığı ve muhayyel saadet şehrinin kapısıdır, bunda şüphe yok.

 

Devamı Derin Tarih Aralık Sayısında…

Benzer konular