Batı’nın Casus Ordusu

Osmanlı tarihi boyunca Batılılar, bilhassa Haçlı-Siyonist-Evanjelist gruplar haber sızdırmak, iç ve dış siyasetteki hamleleri yakından izleyebilmek ve ülkenin asayişini bozmak için Osmanlı topraklarına casuslar salmışlardı. Bu casuslar akla hayale gelmedik yöntemler kullanıyorlardı. Mesela güvercinlerin haberleşmede kullanıldığı bilinir de sığırcık kuşlarının muhaberede kullanıldığı pek duyulmamıştır. Çanakkale Grup Mıntıkası’nda tesadüfen öldürülmüş bir sığırcık kuşu incelendiğinde, ayağına bağlı olan bir levhadan bunun bir muhabere kuşu olduğu anlaşılınca, Çanakkale Grup Kumandanlığı ordu mıntıkasında görülecek bu gibi şüpheli kuşların telef edilmesini istemiştir. Aynı şekilde, Alman Garp Cephesi’nde yakalanan bir Fransızın güvercinler vasıtasıyla casusluk yaptığı anlaşılınca bu usulün Osmanlı topraklarında da uygulanmasının muhtemel olduğu göz önüne alınarak, devamlı surette tahkikat yapılması ve güvercinlik bulunan yerlerin askerî kumandanlığa bildirilmesi istenmiştir.

Benzer konular