Bir Hac Arkadaşı: Kızılay

1950 yılından sonra hac yolculuğunun serbest bırakılmasıyla hem hacıların yaşlı olması hem de değişen iklim şartları, Türk hacılar arasında sistemli sağlık hizmetini daha da önemli hâle getirmiş; Kızılay, 15.07.1950 tarihli Yönetim Kurulu Kararı gereğince, Türk vatandaşlarında hac süresince hâsıl olabilecek hastalık vakalarına müdahale edebilmek için Hac Sağlık Ekibi’ni kutsal topraklara göndererek bu hayatî konuda büyük hizmetlerde bulunmuştur.

 

Devamı Derin Tarih Haziran Sayısında…

Benzer konular