“Bu Ülke”nin İnsaniyetperver Hareketinin Doğuşu

Türk Kızılay’ın, yani eski ismiyle Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin aslî hüviyeti milletimizin inanç ve maneviyatından beslense de, bir iyilik hareketi olarak kurumsal bir kisveye bürünmesi Macar asıllı bilim adamı Abdullah Bey’in çabalarıyla mümkün olmuştur. 1848 Viyana Ayaklanması’nda başı çeken isimler arasında yer aldığı için ülkesini terk ederek Osmanlı’ya sığınan Abdullah Bey, Müslüman olduktan sonra ilmî çalışmalarını devam ettirir. Türk paleontoloji, entomoloji, zooloji ve jeoloji tarihinde müstesna bir yere sahip olan Abdullah Bey, Hilâl-i Ahmer’in temeline ilk taşı koyan, topyekûn insanlığa hizmet edecek bu teşekkülü üstün gayretiyle hayata geçiren örnek bir münevverdir. Kızılay genel başkanı’nın kaleminden okuyoruz.

 

Devamı Derin Tarih Haziran Sayısında…

Benzer konular