Damar İbrahim’i Başından, Sultan Ahmed’i Tahtından Eden Patrona Halil İsyanı

Beyazıt Hamamı tellaklarından Patrona Halil’in başlattığı isyan sırasında Sultan III. Ahmed asileri taleplerinden vazgeçiremeyince Sadrazam Damat İbrahim Paşa, Kaymak Mustafa Paşa ve Kethüdâ Mehmed Paşa’nın cesetleri isyancılara teslim edilmişti. Yeni vergilerle sosyal ve iktisadî dengelerin sarsılması, İran seferi için esnaf ve askerin ağır mali yüklerin altına girmesi, Anadolu’da eşkıyanın verdiği korkuyla İstanbul’a göçlerin artması neticesinde şehirdeki dengenin bozulması ve halk arasında otoriteye karşı kışkırtıcı hareketlerin baş göstermesi gibi saiklerle gerekçelendirilen Patrona Halil İsyanı sırasında yaşanan kâbus dolu anlara mercek tutuyoruz.

 

Devamı Derin Tarih Şubat Sayısında…

Benzer konular