Kabakçı Mustafa İsyanı’nın Sebebi III. Selim’in Reformları Değildi

Yeniçerilerin katıldığı, taht değişikliği ile sonuçlanan son isyan kabul edilen Kabakçı Mustafa İsyanı ekseriyetle Sultan III. Selim’in giriştiği reformlara tepki olarak değerlendirilir. Ancak son çalışmalar gösteriyor ki, isyanın sebeplerini izah için Rus mağlubiyetinden Napolyon’un Mısır’ı işgaline, bir türlü bertaraf edilemeyen Balkanlar’daki Dağlı Eşkiyası’ndan Müslümanların halifesinin onurunu zedeleyen Vahhâbî isyanına, Edirne Vakası’ndan İstanbul’da baş gösteren kıtlık ve salgın hastalıklara pek çok gelişmenin hesaba katılması gerekmektedir.

 

Devamı Derin Tarih Şubat Sayısında…

Benzer konular